Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia Zdrowaś Mario;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Zdrowaś Mario (modlitwa)