Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

! przestać ciągnąć! przestać wybierać!