Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

martwica jałowa

martwica wywołana brakiem unaczynienia