Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lingwistyka czasownik posiłkowy;

Wordnet angielsko-polski

(a verb that combines with another verb in a verb phrase to help form tense, mood, voice, or condition of the verb it combines with)
czasownik posiłkowy, słowo posiłkowe