Wordnet angielsko-polski

okręt pomocniczy
synonim: auxiliary vessel

Słownik techniczny angielsko-polski

statek pomocniczy, jednostka pomocnicza