Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

gorączka sienna;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

katar jesienny