Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) biologia autotroficzny, samożywny;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

autotroficzny adj

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to organisms (as green plants) that can make complex organic nutritive compounds from simple inorganic sources by photosynthesis)
samożywny
synonim: autophytic

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. autotroficzny
samożywny