Słownik trudnych zwrotów 'Awangarda' udostępniony dzięki agencji Awangarda

instrumentation of the cable ducts extinguishing process