Słownik audio-video Montevideo

automatyczne wyłą-czenie napędu taśmy