Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

automatyczne odnowienie (operacji finansowania)