Słownik audio-video Montevideo

automatyczna regulacja wysterowania