Słownik audio-video Montevideo

automatyczny układ ograniczania zniekształceń przy rejestracji na taśmie magnetycznej