Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

niedokrwistość hemolityczna autoimmunizacyjna