Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

niedokrwistość nabyta z obecnością przeciwciał przeciw krwinkom czerwonym, niedokrwistość autoimmunizacyjna