Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

technika spawanie bez spoiwa;

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

spawanie gazowe, spawanie bez spoiwa