Słownik religii angielsko-polski

autokefaliczny kościół prawosławny