Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

robotnicy zatrudnieni w przemyśle samochodowym;