Słownik audio-video Montevideo

układ automatyki równowagi bieli