Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'OÔ@ "
reIsIÎn Wyścigi samochodowe Mike Markison has some sound advice to those who think they can get rich quick in auto racing (Mike Markison daje dobre rady tym, którzy myślą, że wzbogacą się na wyścigach sa-mochodowych) - Rocky Mountain News (2000)