Słownik audio-video Montevideo

automatyka wyszukiwania miejsc na taśmie magnetycznej