Słownik audio-video Montevideo

układ automatyczny równowagi bieli