Słownik audio-video Montevideo

automatyka nagrań magnetowidowych dotycząca kolejnych dołączanych ujęć