Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

podpis upełnomocniony

Słownik audio-video Montevideo

poświadczony podpis

podpis osoby upoważnionej