Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

upoważniona jednostka ochrony zdrowia