Nowoczesny słownik angielsko-polski

kapitał statutowy

Słownik internautów

kapitał akcyjny, statutowy

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

nominalny kapitał akcyjny (statutowy)