Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

władza zwierzchnia, organ nadzorczy