Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [~, supervisory] ] władza zwierzchnia, organ sprawujący nadzór