Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [~, legislative] ] władza prawodawcza, władza ustawodawcza