Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

zgoda na dokonaniepowrotnego wywozu