Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [children] ] władza nad dziećmi