Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

relig. dawca życia, twórca życia