Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zastawka przedsionkowo-komorowa