Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka angstrem;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

10xE-10 m)

angstrem (jednostka długości

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

angstrem m

Wordnet angielsko-polski

(a metric unit of length equal to one ten billionth of a meter (or 0.0001 micron)
used to specify wavelengths of electromagnetic radiation)
angstrem, Å
synonim: angstrom unit
synonim: A

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

angstrem