Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

act of faith

Nowoczesny słownik polsko-angielski

leap of faith

a leap of faith