Słownik techniczny polsko-angielski

neutron capture