Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

an investment the value of which should exceed the growing rate of inflation - inwe-stycja, która zwracając się powinna przewyższyć wzrastającą stopę inflacji
zabezpieczenie przed inflacją