Nowoczesny słownik angielsko-polski

wysoka gratyfikacja dla zwalnianego pracownika