Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

w tej pracy przysługuje samochód;