Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

Kto się na gorącym sparzył, ten na zimne będzie dmuchał.;