Wordnet angielsko-polski

(swallow of the northern hemisphere that nests in tunnels dug in clay or sand banks)
jaskółka brzegówka, brzegówka, brzegówka zwyczajna
synonim: bank martin
synonim: bank swallow
synonim: sand martin