Wordnet angielsko-polski

(long used for laxative properties)
rabarbar dłoniasty, rzewień chiński, rzewień palczasty
synonim: Chinese rhubarb