Wordnet angielsko-polski

antywestern, western rewizjonistyczny
synonim: Modern Western
synonim: Anti-Western