Wordnet angielsko-polski

(a republic in central Europe
the invasion of Poland by Germany in 1939 started World War II)
Polska, kraj nad Wisłą, Polonia, Rzeczpospolita
synonim: Poland
synonim: Polska