Wordnet angielsko-polski

(a large iris with purple or white flowers, native to central and southern Europe)
kosaciec bródkowy, kosaciec niemiecki
synonim: German iris