Wordnet angielsko-polski

(bacterium causing pneumonia in mice and humans)
pneumokok, paciorkowiec zapalenia płuc, dwoinka zapalenia płuc
synonim: pneumococcus