Wordnet angielsko-polski

neoplastycyzm
synonim: neoplasticism