Wordnet angielsko-polski

szarytki, Siostry Miłosierdzia, wincentynki, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo