Wordnet angielsko-polski

(huge edible puffball up to 2 feet diameter and 25 pounds in weight)
czasznica olbrzymia, purchawka olbrzymia, kulica kurzawkowata, purchawica olbrzymia
synonim: giant puffball