Wordnet angielsko-polski

(small Eurasian teal)
cyranka, cyranka zwyczajna
synonim: garganey