Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Narodowy Amerykański Instytut Normalizacyjny